MISIJA

Osnovni cilj Stomatološke komore je afirmacija stomatologije u svim segmentima, uz poštovanje etičkog kodeksa, kontinuiranu edukaciju i poboljšanje kvaliteta oralnog zdravlja crnogorske populacije.

LICENCA

Licenca za rad je dokument koji doktoru stomatologije izdaje Stomatološka komora Crne Gore i uslov je za obavljanje samostalne djelatnosti. Licenca za rad se izdaje na period od sedam godina i može se obnoviti.

DATUM OSNIVANJA

Osnivačka skupština je održana 16. decembra 2016. godine i to je datum koji predstavlja istorijski trenutak u crnogorskoj stomatologiji, a dana 25. aprila 2017. godine dobili smo i zvaničan status pravnog lica upisom u CRPS.

KAKO PRISTUPITI STOMATOLOŠKOJ KOMORI CRNE GORE?

Upis u komoru

RES NON VERBA.

IZVRŠNI ODBOR

AKTA KOMORE

ZAHTJEVI I OBRASCI

 Dr Goran Mandić, predsjednik

 Dr Nikola Barović

 Dr Dejan Mušura

 Dr Dženad Ganjola

 Dr Bratislav Jašović

 Dr Aleksandra Šćepanović

 Dr Mithat Idrizović

 Dr Nikola Gaćina

P A R T N E R I