Dana 23.06.2017.godine sa početkomu 13,00 časova u prostorijama srednje Medicinske škole u Podgorici, održaće se II sjednica Skupštine Stomatološke komore Crne Gore.

Dnevni red Skupštine:

  1. Otvaranje sjednice
  2. Usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice skupštine od 07.04.2017. godine.
  3. Verifikacija i usvajanje teksta predloga pravilnika o izdavanju, obnovi i oduzimanju licence
  4. Verifikacija i usvajanje Odluka o visini naknade za izdavanje licence i visini mjesečne članarine, kao i Odluke o izboru zamjenika predsjednika komore, a po predlozima Izvršnog odbora komore
  5. Izbor redovnih komisija skupštine
  6. Druga pitanja od značaja za rad komore

Sjednica će se održati 23.6.2017. godine sa početkomu 13:00 časova u prostorijama srednje Medicinske škole u Podgorici.