obaveštenje

Obaveštavamo doktore stomatologije Crne Gore da će se 16.Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u periodu od 21. do 23. septembra 2017.godine u Beogradu. Obaveštenje i preliminarni program pogledajte u prilogu. Obavestenje i Preliminarni Program 16. Kongresa stomatologa Srbije 2017.godina (3)