Obaveštavamo doktore stomatologije zainteresovani za Stručno predavanje “RIZICI SVAKODNEVNE STOMATOLOŠKE PRAKSE ”  koje će se odrržati   16.juna u Hotelu Franca u Bijelom Polju, mogu objezbediti smeštaj u  Hotelu Franca B. Polje po sledećim uslovima:

Smeštaj Hotel Franca B.Polje