Obaveštavamo članove Stomatološke komore Crne Gore da Stomatološka komora CG, zbog korišćenja godišnjih odmora neće raditi u vremenu od 01.08. do 24.08.2018.godine