Stomatološka komora Crne Gore postala je redovni član svetske dentalne federacije fdi.

Sertifikat o članstvu u fdi, predsjedniku Stomatološke komore CG dr Borislavu Ćaloviću dana 28.09.2018.god. u Beogradu uručio je član fdi predsjednik stomatološke komore  Makedonoje dr Marijan Denkovski.

Svečanom uručenju Setrifikata prisustvovali su predsjednik Stomatološke komore Srbuije prof.dr Vitomir Konsantinović i presjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske primarius dr Mladen Mišeljić