Obavještavamo Vas da je shodno zapisniku o inspekcijskom nadzoru Inspekcije rada, Predsjedniku Komore po sili zakona prestaje radni odnos jer je navršio 67 godine života .

Na osnovu toga Izvrši odbor komore na svojoj sjednici od 15.03.20019. godine, razmotrio je novonastalu situaciju i predložio dr Gorana Mandića specijalistu oralne hirurgije iz Nikšića  za novog predsjednika stomatološke komore CG.

Predsjednici Podružnica po gradovima CG, su obavezni da održe sastanake Podružnica i da se članstvo izjasni dali su saglasni sa predlogom Izvršnog odbora da dr Goran Mandić bude novi predsjednik SK CG ili imaju predlog za nekog drugog kandidata.

Vrijeme održavanje sastanak zakazaće predsjednici Podružnica.

Sastanak za Podgoricu i Danilovgrad održaće se dana 03.04.2019.godine u 13 časova u Amfiteatru Instituta za javno zdravlje ( U krugu KBC Podgorica)

Pisani izveštaj o donetim odlukama na sastancima Podružnica, predsjednici Podružnica, putem mejla dostaviće Komori najkasnije do 12, 00 časova 05.04.2019.god.