Obaveštavamo članove Stomatološke komore Crne Gore da Stomatološka komora CG, zbog korišćenja godišnjih odmora neće raditi u vremenu od 15.07. do 16.08.2019.godine