KOTIZACIJA.

Za uplate do 23. oktobra 2017. godine

80

Za uplate od 23. oktobra 2017. godine

100

Za članove Stomatološke komore

50

Za studente osnovnih studija stomatologije

0

U paralelnom programu kongresa biće organizovane i stručne radionice iz različitih oblasti stomatologije.

Kotizacija uključuje: 

 • Prisustvo Kongresu,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Program Kongresa,
 • Zbornik abstrakata,
 • Sertifikat,
 • Kafe pauze,
 • Kongresni material.

Uplate za kotizaciju i radionice izvršiti na žiro račun:

550-17744-07 kod Societe Generale Montenegro Banke.

Učešće na Kongresu se boduje prema pravilniku Stomatološke Komore Crne Gore.

Odlukom br. 56-1 od 14. 09. 2017. godine, skup je akreditovan od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Stomatološke komore Crne Gore i biće bodovan:

 • pasivno učešće – 20 bodova
 • aktivno učešće (oralne i poster prezentacije)
 1. Prvi autor – 30 bodova
 2. Drugi autor – 25 bodova
 3. Plenarno predavanje – 40 bodova

REGISTRACIJA.

Registraciju možete obaviti direktno slanjem e-maila na info@stomkomcg.me sa sledećim podacima: Ime i Prezime, Titula, Ustanova, Grad, Država, Kontakt, Dokaz o uplati kotizacije ili putem sljedeće forme:

*Obavezna polja

O R G A N I Z A T O R I