STOMATOLOŠKA PROTETIKA

prof. dr Ivica STANČIĆ (Srbija)

Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd

Dvostruke krunice nekad i sad – kada, zašto i kako?

prof. dr Ljiljana TIHAČEK ŠOJIĆ (Srbija)

Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd

Savremeni koncept planiranja i izrade kompleksnih zubnih nadoknada

doc. dr Jelena TODIĆ (Srbija)

Stomatološki odsek Medicinskog fakulteta Priština – Kos. Mitrovica

Uticaj temporomandibularnih disfunkcija na funkcionalnu efikasnost stomatognatog sistema

dr Igor RISTIĆ (Srbija)

Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd

Indirektne adhezivne nadoknade u estetskoj regiji – izazovi i rešenja

ENDODONCIJA

prof. dr Branislav KARADŽIĆ (Srbija)

Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Beograd

Mogućnosti jednoseansnog lečenja avitalne pulpe

prof. dr Slavoljub ŽIVKOVIĆ (Srbija)

Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Beograd

Kako do uspeha mašinskom instrumentacijom kanala korena zuba

doc dr Ivona BAGO (Hrvatska)

Institut za endodonciju i restorativnu stom., Stomatološki fakultet Zagreb

Savremeni pristup liječenju apikalnog parodontitisa – “Optimized single visit disinfection”

prof. dr Nevenka TEODOROVIĆ (Srbija)

Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Beograd

Ponovljeni endodontski tretman

PARADONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

dr sci. Miljan PULETIĆ  (Crna Gora)

Studijski program stomatologije, Medicinski fakultet Podgorica

Savremeni koncepti u terapiji parodontopatije

prof. dr Saša ČAKIĆ (Srbija)

Klinika za paradontologiju i oralnu medicinu, Stomatološki fakultet Beograd

Zadah iz usta

doc. dr Nataša Nikolić Jakoba (Srbija)

Klinika za paradontologiju i oralnu medicinu, Stomatološki fakultet Beograd

Recesije gingive – dijagnoza i terapija

prof. dr Mileta GOLUBOVIĆ (Crna Gora)

Institut za patologiju Medicinski fakultet Podgoica

Savremeni kriterijumi u patološkoj dijagnostici tumora oralne regije i njihov značaj za adekvatan pristup u stomatološkoj praksi

ORTOPEDIJA VILICA

dr Marko ŠĆEPANOVIĆ  (Norveška)

Stomatološki fakultet Univerziteta u Bergenu, Norveška

Osnovi lingvalne ortodoncije – lingvalna ortodoncija za iskusnog ”bukalistu”

prof. dr Željko MILOSAVLJEVIĆ (Srbija)

Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Beograd

Mogućnosti ortodontske terapije izraženih teskoba i nedostatka prostora

prof. dr Branislav GLIŠIĆ (Srbija)

Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Beograd

Može li ortodontska terapija bez ekstrakcija

DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

prof. dr Jovan VOJINOVIĆ (Bosna i Hercegovina)

Medicinski fakultet, studijski program Stomatologija, Banjaluka          

Karijes ranog detinjstva – izazovi u prevenciji i lečenju

doc. dr Bojana DAVIDOVIĆ (Bosna i Hercegovina)

Medicinski fakultet, studijski program Stomatologija, Foča

Uticaj astme na oralno zdravlje kod djece

doc. dr Svjetlana JANKOVIĆ (Bosna i Hercegovina)

Medicinski fakultet, studijski program Stomatologija, Foča

Terapijske mogućnosti zbrinjavanja hipomineralizacije na molarima i incizivima

prof dr Snežana Matijević (Crna Gora)

Studijski program stomatologije, Medicinski fakultet Podgorica

Značaj fluorida u prevenciji karijesa

prof. dr Jasminka Anđelić (Crna Gora)

Studijski program stomatologije, Medicinski fakultet Podgorica

Značaj ortodontske prevencije u svakodnevnoj ortodonskoj praksi

IMPLANTOLOGIJA

Dr Tarek el Habib Diaz (Španija)

Dental Clinical ValdeSalud in Implantology, Prosthodontics and Orthodontics – Madrid, Spain

Modern protocols in implantology

doc. dr Miodrag ŠĆEPANOVIĆ (Srbija)

Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd

Kompleksni radovi na implantatima

Ass. dr sci. Iva MILINKOVIĆ (Srbija)

Klinika za paradontologiju i oralnu medicinu Stomatološki fakultet Beograd

Implantološka terapija kod paradontološki kompromitovanih pacijenata

dr Florian OBADAN (Rumunija)

Clinica Dentotal, Galati, Rumunija

Fast & fix procedure

STOMATOLOŠKA RADIOLOGIJA

prof. dr Dragoslav Nenezić (Crna Gora)

Klinika za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore

Dometi i koncepcije stomatološke radiologije

O R G A N I Z A T O R I