1309, 2019

IRF – Kreditne linije za stomatologe

Stomatološka komora Crne Gore je ostvarila saradnju sa Investiciono - razvojnim fondom Crne Gore u cilju adekvatnog informisanja članova Komore o [...]

1207, 2019
907, 2019

2.Međunarodni kongres doktora stomatologije RS, Foća 11-12 oktobra 2019.

2. Međunarodni kongres doktora stomatologije PRILOG 1_prijava radova

OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU

srpanj 3rd, 2019|0 Comments

Obaveštavamo članove Stomatološke komore Crne Gore da Stomatološka komora CG, zbog korišćenja godišnjih odmora neće raditi u [...]

Principi savremene stomatološke protetike IPC TEHNOPOLIS Nikšić 08.jun.2019.god.

svibanj 16th, 2019|0 Comments

Stručni skup Niksic

IZBOR PREDSJEDNIKA SK CG

ožujak 20th, 2019|0 Comments

Obavještavamo Vas da je shodno zapisniku o inspekcijskom nadzoru Inspekcije rada, Predsjedniku Komore po sili zakona prestaje [...]

3.Kongres stomatologa CG sa međunarodnim učešćem

veljača 11th, 2019|0 Comments

3.Kongres stomatologa CG