Dr Borislav Ćalović

Rođen je 19.06.1950.godine u Foči BiH, gimnaziju je završio u Zenici 1968. godine, a Stomatološki fakultet u Beogradu 1973. godine. Specijalizaciju stomatološke protektike je završio na stomatološkom fakultetu u Beogradu 1981. godine.
Radno iskustvo stekao je radeći od:

  • Februar 1973 – Jun 1977 – Dom zdravlja Titograd
  • Jun 1977- Marta 1978 – BELUPO – farmaceutska kuća- zastupnik za Crnu Goru.
  • Mart 1978 –Marta 1985 Dom zdravlja “ Boško Dedeić” , Mojkovac
  • Mart 1985 –Juna 1994 Vojni aerodrom Golubovci
  • Jun 1994 i dalje vlasnik stomatološke ordinacije “SANO DENS” Podgorica

Potpredsjednik Udruženja privatnih doktora stomatologije je od osnivanja Udruženja.

Za predsjednika stomatološke komore Crne Gore izabran je na osnivačkoj skupštini 16.12.2016. godine i istu je obavljao do 2.6.2019. godine.

P A R T N E R I