IZVRŠNI ODBOR.

Dr Goran Mandić

Dr GORAN MANDIĆ

Predsjednik

Dr Goran Mandić završio je Stomatološki fakultet u Beogradu 1992. godine, specijalizirao oralnu hirurgiju 2002. godine, također na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Obavljao funkciju načelnika stomatološke službe Doma zdravlja Nikšić i u isto vrijeme bio predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja u Nikšiću, sve do trenutka reforme stomatološke službe Crne Gore, od tada je direktor Privatne Zdravstvene Ustanove “Mandić”.

Funkciju predsjednika Stomotološke komore Crne Gore obavlja od 3.6.2019. godine.

Dr Borislav Ćalović

Dr BORISLAV ĆALOVIĆ

PODGORICA

Rođen je 19.06.1950. godine u Foči BiH, gimnaziju je završio u Zenici 1968. godine, a Stomatološki fakultet u Beogradu 1973. godine. Specijalizaciju stomatološke protektike je završio na stomatološkom fakultetu u Beogradu 1981. godine.

Potpredsjednik Udruženja privatnih doktora stomatologije je od osnivanja Udruženja.

Za predsjednika stomatološke komore Crne Gore izabran je na osnivačkoj skupštini 16.12.2016. godine i istu je obavljao do 2.6.2019. godine.

Dr Nikola Barović

Dr NIKOLA BAROVIĆ

PODGORICA

Rođen u Podgorici 1982 godine, gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Studije stomatologije završio u Beogradu. Od 2010. godine započinje sopstvenu praksu i vodi “Aesthetic & Dental centar Barović”. Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Trenutno na doktorskim studijama i specijalizaciji oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Kosovkoj Mitrovici.

Dr Dejan Mušura

Dr Dejan Mušura

BUDVA

Dr Dejan Mušura rođen je u Budvi 1958. godine.

Nakon završene gimnazije u Kotoru upisao je Stomatološki fakultet u Beogradu. Diplomirao je 1983. godine, od kada je radio kao doktor stomatologije u Domu zdravlja u Budvi. Specijalizaciju iz oblasti Dječije i preventivne stomatologije je završio na Stomatološkom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspjehom 1991. godine i postao načelnik stomatološke službe Doma zdravlja u Budvi. Osnovao je Stomatološku praksu “Mušura” 1995. godine, čiji je i danas direktor. Član je Udruženja privatnih doktora stomatologije od njegovog osnivanja. Bio je član organizacionog odbora Prvog Kongresa Stomatologa Crne Gore sa medjunarodnim učešćem. 

Dr Dženad Ganjola

Dr DŽENAN GANJOLA

PODGORICA

Dr Dženad Ganjola rođen je 5. oktobra 1965. godine u Podgorici. 

Osnovnu školu i gimnaziju Slobodan Škerović završio je u Podgorici, Stomatološki fakultet u Sarajevu, a specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 1998. godine na Stomatološkom fakultetu u Beograd .

Govori engleski jezik.

Radno iskustvo sticao je radeći u Domu Zdravlja Bar, Domu  Zdravlja Podgorica i Kliničkom Centru Crne Gore. Direktor je Stomatološke poliklinike Kliničkog Centra Crne Gore od 2010. godine.

Dr Bratislav Jašović

Dr BRATISLAV JAŠOVIĆ

BERANE

Dr Bratislav Jašović – Cajo rođen 4.11.1965. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Osnovne studije završio je na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu i Beogradu 1993. godine.

Specijalističke studije iz oralne hirurgije završio je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2002 godine.

Radno iskustvo stekao radeći u Domu zdravlja Berane od 1993. do 2007. godine.

Privatnu praksu počeo je od 2008 godine.

Dr Aleksandra Šćepanović

Dr ALEKSANDRA ŠĆEPANOVIĆ

PODGORICA

Dr Aleksandra Šćepanović, oralni hirurg, rođena je 24. februara 1972. godine u Podgorici.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 2000. godine sa opštim uspjehom 8.16. Po završetku studija i nostrifikacije diplome, 2001. godine započela je rad u Domu zdravlja Podgorica, gdje ostaje do 2006. godine.

Nakon toga, zasniva radni odnos u privatnoj ordinaciji “Apolonia”, konkuriše i dobija specijalizaciju iz oralne hirurgije 2007. godine. Sve tri godine specijalističkog staža obavlja na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu, gdje 2010. godine polaže specijalistički ispit iz oralne hirurgije sa ocjenom odlično. Od 2010. godine nastavlja rad kao oralni hirurg u stomatološkoj ordinaciji “Apolonia”, čiji je vlasnik specijalista oralne hirurgije Branko Rašović.

Dr Mithat Idrizović

Dr MITHAT IDRIZOVIĆ

BIJELO POLJE

Dr Mithat Idrizović, specijalista preventivne i dječije stomatologije, rođen je 9. avgusta 1973. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sjenici.

Zvanje doktora stomatologije stekao je na Medicinskom fakultetu u Nišu na studijskoj grupi stomatologije 2000. godine. Radni odnos zasniva u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje do 2007. godine kada upisuje specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na Klinici za preventivnu i dječiju stomatologiju gdje provodi 3 godine i 13. jula 2010. godine polaže specijalistički ispit sa najvećom ocjenom.

Privatnu praksu započinje u stomatološkoj ordinaciji “DuoDent” u Bijelom Polju 2010. godine, gdje svoj rad potpuno posvjećuje djeci kao jedan od najboljih izabranih stomatologa.

Dr Nikola Gaćina

Dr NIKOLA GAĆINA

BAR

Dr Nikola Gaćina rođen je u Trebinju, 21.8.1979. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bileći. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Foči 2005. godine.

Pripravnički staž je obavio u Novom Sadu (Dom zdravlja).

Stručni ispit je položio 2007. godine u Beogradu, nakon čega rad u struci nastavlja u Baru.

Od 2011. godine započinje svoju privatnu praksu.

P A R T N E R I