KOMISIJE KOMORE

Komisija za stručna pitanja

 • Dr Nadica Mugoša, ortodont (PG) – predsjednik komisije
 • Dr Zoran Vučetić, protetičar (KO) – potpredsjednik
 • Dr Slobodan Vukanić, hirurg  (PV)
 • Dr Žana Popović, parodontolog (PG)
 • Dr Mahmut Madžgalj, spec.dječije i preventivne stom. ( BP)

Komisija za etička pitanja

 • Dr Duško Bojanić (PG) – predsjednik komisije
 • Dr Nikola Bogdanović (CT) – potpredsjednik
 • Dr Danijela Subotić (PG)
 • Dr Željko Vlaović (HN)
 • Dr Milosav Boričić (BA)

Komisija za kontinuiranu medicinsku edukaciju

 • Dr sci. Zoran Vlahović sp.orl.hir. (PG) – predsjednik komisije
 • Dr sci. Mirjana Đuričković sp.dječje i prev.stom. (PG ) – potpredsjednik
 • Dr sci. Biljana Milošević sp.stom.prot. (PG)
 • Dr Anđelka Duborija-Šćepanović,sp. ortopedija vilica (PG)
 • Dr Anđela Vuković sp.dječje i prev.stom. (PG )

Komisija za ekonomska pitanja

 • Dr Dejan Nikčević (NK) – predsjednik komisije
 • Dr Biljana Bulatović (BP) – potpredsjednik
 • Dr Arsenije Burić PG ( FOND Z )
 • Dr Aleksandar Vlahović (KL)
 • Dr Berin Buntić (BR)

Komisija za saradnju sa inostranstvom

 • Dr Milija Šuković (PG) – predsjednik komisije
 • Dr Mirko Mikić (BA) – potpredsjednik
 • Dr Dragana Bijelica (BD)
 • Dr Miško Radonjić (NK)
 • Dr sci Tamara Bošković-Brkanović (KO)

Komisija za izdavačku djelatnost

 • Dr Zorica Popović,protetičar, Fakultet (PG) – predsjednik
 • Dr Iva Petrović (BD) – potpredsednik
 • Dr Milan Martinović (NK), saradnik na fakultetu, -bolesti zuba;
 • Dr Uroš Labudović (BA), saradnik na fakultetu, -protetika;
 • Dr Jasmin Honsić (RO), saradnik na fakultetu, -endodoncija;

Komisija za uništavanje faksimila

 • Dr Jelena Radunović (BD) – predsjednik
 • Dr Lidija Perunović (PG) – potpredsjednik
 • Dr Bojana Bulatović (RO)
 • Dr Valdet Suzha (UL)
 • Dr Goran Radenović (PL)

P A R T N E R I