NADZORNI ODBOR ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

  • Dr Božidar Tasić (PG) – predsjednik
  • Dr Boris Ražnatović (PG) – podpredsjednik
  • Dr Danilo Perošević (NK)
  • Dr Ahmed Šutković (RO)
  • Dr Biljana Šinik (HN)

P A R T N E R I