PREDSJEDNIK KOMORE – Dr Goran Mandić

Rođen je 2.10.1963. godine u Nikšiću, gimnaziju „Stojan Cerović“ je završio u Nikšiću 1982. godine, odlazi i služi vojni rok u Beogradu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu koji završava 1992. godine.

Radni staž obavlja u Nikšiću i upisuje specijalizaciju iz Oralne hirurgije u Beogradu, koju završava 2002. godine, od kada obavlja funkciju Načelnika stomatiološke službe i predsjednika Upravnog odbora Doma Zdravlja u Nikšiću.

Vlasnik je stomatološke ordinacije „Mandić“ u Nikšiću.

Funkciju predsjednika Stomotološke komore Crne Gore obavlja od  3.6.2019. godine.

P A R T N E R I