SKUPŠTINA.

Skupština Stomatološke komore Crne Gore ima 31 člana.

Članovi za Skupštinu biraju se proporcionalno, po područjima opština srazmjerno broju doktora stomatologije kako slijedi:

Gradovi Broj predstavnika
Podgorica 9
Danilovgrad 1
Nikšić, Šavnik i Plužine 4
Cetinje 1
Bar 2
Budva 1
Herceg Novi 1
Kotor 2
Tivat 1
Ulcinj 1
Bijelo Polje 2
Berane, Petnjica, Andrijevica 2
Rožaje, Plav, Gusinje 2
Pljevlja i Žabljak 1
Mojkovac, Kolašin 1

* od kojih jedan iz Kliničkog centra Crne Gore. Stomatološka poliklinika i jedan sa Medicinskog fakulteta – odsjek stomatologija

SASTAV SKUPŠTINE

PODGORICA

 1. Dr Nermina Omeragić, OSA „Dentis-Nera“, 069/697-917
 2. Dr Miloš Mijušković, „Montefarm“, 067/241-466
 3. Dr Veselin Mićović, PZU „Dr Vencvo Mićović“, 067/330-222
 4. Dr Smail Bećović, SA „Bećović“, 067/236-117
 5. Dr Pavle Jauković, ZU „Family  Dent“, 069/033-059
 6. Dr Dijana Božović, OSA „Dijana“, 069/323-940
 7. Dr Aleksandar Vukotić,  ZU „V Dental“069/011-014
 8. Dr Dragana Tabaš, OSO „Sano Dens“, 069/ 070-171
 9. Dr Andrija Konstantinović, ZC MUP-a, 069/039-981
 10. Dr Dragana Stijepović, MEDICA DENT, 068/406-548

CETINJE

 1. Dr Dejan Radoman, 069/023-232

NIKŠIĆ

 1. Dr Vera Milović, OSO “Milović”, 067/587-859
 2. Dr Goran Radulović,  OSA Radulović, 069/034-494
 3. Dr Jovan Burić, ZU „Jovan“, 067/422-843
 4. Dr Jovan Vujović, ZU„Nikčević“, 067/864-404

JUŽNA REGIJA

 1. Dr Janko Mitranić, OSA „Mitranić“ – BAR, 068/447-245
 2. Dr Neven Leković ,OSA „Leković“ – BAR, 067/624-392
 3. Dr Jasna Veselinović, ZU„Veselinović“ – HERCEG NOVI, 069/322-863
 4. Dr Bojana Petrović, PZU „Labiadent“ – KOTOR, 068/470-304
 5. Dr Verica Vuković,  OSA „Vuković“ – KOTOR, 063/235-649
 6. Dr Željko Pjerotić, ZU „Pjerotić“ – BUDVA, 067/643-334
 7. Dr Jasminka Anđelić, Dom zdravlja – TIVAT, 069/086-740
 8. Dr Miradin Lolović, ZU „Lolla Dent“ – ULCINJ, 069/522-029

SEVERNA REGIJA

 1. Dr Tatjana Vraneš, OSA „Tanja Dent“ – PLJEVLJA, 067/448-957
 2. Dr Tomislav Bjelajac, OSA „Dr Bjelajac“ – MOJKOVAC, 069/240-122
 3. Dr Željko Božović, OSA „Božović“ – ANDRIJEVICA, 067/595-333
 4. Dr Dževdet Dacić, „Viodent Dacić“ – ROŽAJE, 067/508-660
 5. Dr Veselin Miladinović, OSA „Miladinović“ – KOLAŠIN, 067/857-279
 6. Dr Nada Pejović, „ Stomatol. Ordin. 32“ – ŽABLJAK, 067/613-718
 7. Dr Kemal Dobardžić, “Ena dent“ – BIJELO POLJE, 069/401-202
 8. Dr Svetlana Dabetić, „Ortodont“ – BERANE, 067/525-553

P A R T N E R I